Med Grunntall 8-10 for interaktive tavler kan man arbeide med Grunntalls eksempler og lærestoff direkte på klassens interaktive tavle og på PC/Mac og nettbrett. Læreren kan gjennomgå stoff fra lærebøkene sammen med elevene, og elevene kan enkeltvis eller i grupper selv arbeide med stoffet. Alle sidene er identiske med lærebøkene, og alle sidene er tilgjengelige. De fleste eksemplene og forklaringene i lærebøkene kan vises trinnvis.

Til alle sidene er det knyttet et arbeidsfelt på høyre side av skjermen. Her finnes også de tre delene av lærerveiledningen: tips til læreren, tips til elevene og ekstraoppgaver. Vi anbefaler at læreren aktivt bruker alle de tre delene. Elevene vil ha god nytte av både tips til elevene og ekstraoppgaver. Feltet på høyre side kan også brukes til notater, utvidet gjennomgang, tilleggsforklaringer og mellomregninger til oppgaver. På denne måten kan læreren forklare stoffet i læreboka uten å måtte forlate Grunntall 8-10 for interaktive tavler.

Forstørre bildet

Boksidene kan forstørres ved å klikke på «+»-symbolet nede til venstre på skjermen. For å velge utsnitt kan du trekke i boksiden på tavlen eller med musepekeren. For å komme tilbake til visning av en hel side klikker du på valget «100 %».

Gå til side

Det er to måter å gå til en konkret side. Begge alternativene finner du i menyen nede til høyre. Ved å velge ”Innhold” kommer du til bokens innholdsfortegnelse. Her kan du klikke på overskriften til den siden du ønsker å gå til. Om du velger ”Gå til side”, åpnes et tastatur på skjermen. Her kan du taste inn sidetallet til siden du vil gå til.

Nyttige tips

Vi anbefaler at Grunntall 8-10 for interaktive tavler brukes i fullskjerm-modus for å utnytte tavlen best mulig. Denne funksjonen er lett tilgjengelig i menyen. I nettleser Internet Explorer virker denne funksjonen dessverre ikke. Her kommer man til fullskjerm ved å trykke på knappen F11 på tastaturet på datamaskinen.

Grunntall for interaktive tavler fungerer i alle nettlesere, men vi har erfart at Google Chrome gir best resultat.

For å få et godt resultat ved bruk av interaktiv tavle, er det viktig at tavlen er stilt inn riktig og kalibrert. Om fargene ikke vises riktig eller pekeinstrumentene ikke virker presist, bør tavlen justeres og kalibreres.

”Grunntall 8-10 for interaktive tavler” kan også brukes med datamaskin koblet til vanlig storskjerm.

Når du åpner Grunntall 8-10 for interaktive tavler, vil boken åpne seg på siden du avsluttet på forrige gang du brukte verktøyet på samme maskin.

Funksjonene i menylinjen:

 • Zoom ut.

 • Viser en hel side slik at den akkurat passer i høyden på skjermen/tavlen.

 • Zoom inn.

 • Gå til forrige side.

 • Gå ett skritt tilbake i trinnvis visning av eksempler.

 • Viser progresjonen i trinnvis visning av eksempler. Om du vil gå til et bestemt trinn i visningen, kan du klikke på den aktuelle prikken.

 • Gå ett skritt fram i trinnvis visning av eksempler.

 • Gå til neste side. (På sider med trinnvis visning vises alt innholdet på siden.)

Under knappen finnes seks valg:

 • Fullskjerm

  Gir større bilde og gjør at elevene ikke blir distrahert av verktøylinjene i nettleseren. For å gå ut av ”fullskjerm” kan du trykke på denne knappen igjen eller på ”Esc” på tastaturet. For brukere av Internet Explorer, se Nyttige tips.

 • Innhold

  Leder til innholdsfortegnelsen for den boken som er åpen. Kapitteloverskriftene og sidetallene i innholdsfortegnelsen er aktive, slik at man kan klikke på dem og komme direkte til den aktuelle siden.

 • Gå til side

  Åpner et tastatur på skjermen. Her kan du taste inn sidetallet til siden du vil gå til.

 • Velg bok

  Leder til åpningssiden for Grunntall 8-10 for interaktive tavler.

 • Veiledning

  Leder til denne brukerveiledningen.

 • Logg ut

  Avslutter arbeidsøkten og logger ut av systemet. Hvis du glemmer å logge ut, vil du automatisk bli logget ut etter en time.

Funksjonene i arbeidsfeltet

 • Lukker eller åpner arbeidsfeltet

 • Viser tips til læreren

 • Viser tips til elevene

 • Viser henvisninger til flere oppgaver som eleven kan arbeide videre med

 • Viser smalt arbeidsfelt

 • Viser bredt arbeidsfelt

Bredden av arbeidsfeltet kan også reguleres fritt ved å trekke i venstre side av arbeidsfeltet.